ჩვენს შესახებ

დმანისის გადარჩენის ფონდი” დაფუძნდა 2018 წლის 16 მარტს
რეგისტრაციაში გატარების თარიღი 27.03.2018 წ.

“დმანისის გადარჩენის ფონდი” შეიქმნა საქართველოს ბუნების დაცვის, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და ამ მხრივ ქვეყანაში არსებული სიტუაციით, პრობლემებით დაინტერესებული აქტივისტების მიერ. ფონდის მიზანია მჭიდრო ურთიერთობა დაამყაროს ქვეყანაში მოქმედ გარემოსდაცვით ორგანიზაციებთან, რათა ერთიანი ძალისხმევით მოხდეს ქვეყანაში არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის მკაცრი მონიტორინგი და განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს გარემოს დაბინძურებისა და მის ზედმიწევნით მავნე გავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე, გატარდეს აუცილებელი ღონისძიებები არსებული მდგომარეობის გამოსასწორებლად.

ფონდის დამფუძნებლები:

თამთა შამათავა (ფონდის ხელმძღვანელი)

გიორგი ვაშაძე

ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი

ბაჩუკი ქარდავა

პაატა მანჯგალაძე

გიორგი ხაბურზანია

ედნარ მგელაძე