ა.წ. 4 მაისს “დმანისის გადარჩენის ფონდმა”, დმანისში, კომპანია “RMG GOLD”-ის მიერ წარმოებული სამუშაოების შედეგად გარემოს დაბინძურების მასშტაბების დასადგენად, მიწის სინჯები აიღო.
ასევე გაირკვა, რომ “RMG GOLD”-ს თავისი საქმიანობის კომფორტულად განხორციელების მიზნით არამართლზომიერად აქვს გამოყენებული სხვა ტერიტორიებიც.