ურთხელი (ულპოლველი) – (Taxus baccata); მარადმწვანე, წიწვოვანი მცენარე, მომცრო ან საშუალო ზომის. ქერქი თხელი, ქერცლოვან-ყავისფერი, რომელიც ბურბუშელასავით იფანტება. ფოთლები ბრტყელი, მუქი მწვანე ფერის რომელთა სიგანეა 1-4 სმ. ხოლო სიგრძე 2-3მმ. იზრდება ძალიან ნელა, მაგრამ ცოცხლობს დიდხანს, შესაძლოა 4000 წელი.

ურთხელი – ბიბლიური მცენარე

ბიბლიის უძველეს ქართულ ხელნაწერებში მითითებული არ არის იმ ხის სახელწოდება, რომლითაც ნოემ ააგო კიდობანი. ისევე, როგორც სეპტუაგიტაში, ქართულ აღნიშნულ ტექსტებშიც საუბარია უბრალოდ კვადრატულ ძელებზე. მოგვიანო ხანებში ქართულ თარგმანებში კიდობანის მასალად ჩნდება „ულპოლველი ძელები“, რომელიც უახლეს ქართულ თარგმანში შეიცვალა „ურთხელით“, ე.ი. „Taxus baccata“-თი. ბიბლიის ებრაული ტექსტის მიხედვით კიდობანი, რომელიც ნოემ ღმერთის მითითებით ააგო, აშენდა „გოფერის“ ძელებისაგან. სიტყვა „გოფერი“ ბიბლიაში მოიხსენიება ერთად-ერთჯერ, ისიც მხოლოდ დაბადების დამოწმებულ მუხლში.

ვულგატაში „გოფერის“ლათინური დასახელებაა „Lignis levigatis“, ინგლისელები მას „Gopherwood“-ით თარგმნიან. დღეს აღარავინ იცის ხის რომელ სახეობას აღნიშნავს „გოფერი“, თუმცა მკვლევართა უმრავლესობა თანხმდება იმაში, რომ ეს წარმოადგენდა წიწვოვანი მცენარის ერთ-ერთ უცნობ სახეობას. ვარაუდობენ, რომ ეს კვიპაროსის ის სახეობაა; რომელსაც ძველი ფინიკიელები გემების მშენებლობაში იყენებდნენ. უნდა შევნიშნოთ, რომ ბიბლიის უკანასკნელი დროის ქართულ თარგმანში, განსაკუთრებით გმოსვლათა წიგნში, კიდობანის მასალად სახელდება „ურთხელი“, რაც გაუმართლებელია. წმინდა მიწაზე „ურთხელი“ წარმოადგენს იშვაით მცენარეს, რაც კარგად ჩანს ბიბლიის ებრაული ტექსტიდანაც. იქ, სადაც ქართულ ბიბლიაში ვხვდებით „ურთხელს“, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს უმრავლეს შემთხვევაში არის აკაციის ერთ-ერთი სახეობა, რომლის ლათინური სახელწოდება ვულგატას მიხედვით „setthim“-ია•

„გაიკეთე კიდობანი ურთხელისგან. ბუდეები გაუკეთე კიდობანს, შიგნით და გარეთ ფისით შეფისე ამგვარი უნდა ააგო იგი; სიგრძით სამასი წყრთა იყოს კიდობანი, სიგანით – ორმოცდაათი წყრთა, სიმაღლით – ოცდაათი წყრთა; სასინათლო გაუკეთე კიდობანს, ზემოდან ერთ წყრთაზე დაუტანე; კარი გვერდიდან შეაბი კიდობანს; ქვედა, მეორე და მესამე სართული გაუკეთე.“ (დაბადება 6, 14-1 6)

წყარო

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here