საკმლის ხე

საკმლის ხე – (Pistacia mutisa fisch. & C.A. Mey.); ოჯახი: თუთუბოსებრნი (Anacardiaceae). 5-10 მ სიმაღლის ხეა, მრგვალი ან ნახევარსფეროსებური დიდი ზომის ვარჯით.

Read more

ურთხელი (ულპოლველი)

ურთხელი (ულპოლველი) – (Taxus baccata); მარადმწვანე, წიწვოვანი მცენარე, მომცრო ან საშუალო ზომის. ქერქი თხელი, ქერცლოვან-ყავისფერი, რომელიც ბურბუშელასავით იფანტება. ფოთლები ბრტყელი, მუქი

Read more

ჩვეულებრივი წაბლი

ჩვეულებრივი წაბლი – (Cestanea sativa Mill.); ოჯახი: წიფლისებრნი (Fagaceae). 30 მ სიმაღლის ხეა, გადაშლილი დატოტვილი ვარჯით. კვირტები კვერცხისებურია. ტოტები მოწითალო მურა

Read more

მრავალნაყოფა ღვია

მრავალნაყოფა ღვია – (Juniperus polycarpos K. Koch); ოჯახი: კვიპაროსისებრნი (Cupressaceae). ძირითადად, პატარა ზომის ხეა, 6-12 მ სიმაღლის. ვარჯი ხშირია, პირამიდული

Read more